Home Facilities Room Rate Activities Contract Us Special offer Resevation Gallery
 
2 วัน 1 คืน (บุคคลแนะนำพักฟรี)
 
 
แนะนำเพื่อน,ญาติหรือคนรู้จัก แนะนำ 4 ห้องพักฟรี 1 ห้อง
เงื่อนไข
ใช้ได้ทุก Room Type
ราคาอ้างตามหน้า Web Site
ราคาห้องพักสำหรับ 2 ท่านต่อ 1 ห้อง
โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ต.ค. 2555
ยกเว้นเข้าพักช่วง Peak Season ( 20 ธ.ค.-15 ม.ค) ของปี
ยืนยันการเข้าพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7วัน
มัดจำ 50 % ของจำนวนเงินทั้งหมด 50%ที่เหลือจ่ายเมื่อแสดงตัวที่โรงแรม
แจ้งยกเลิกช้ากว่า 7 วัน ก่อนการเข้าพักไม่สามารถรับเงินมัดจำคืนได้
หมายเหตุ:
ราคานี้รวม: ภาษีมูลค่าเพิ่ม,Service Charge,อาหารเช้า 1 มื้อ

Home l Facilities l Room Rate l Activties l Contact Us l Special offer l Resevation l Gallery s
  © Copyright 2006 NOPPARAT RESORT